hoocked on

“Hook on” là gì?

“Hook on” là một thành ngữ có nghĩa là trở thành một người nghiện hoặc mắc phải một thứ gì đó, không thể thoát ra khỏi nó. “Hook on” diễn

catch-on

“Catch on” nghĩa là gì?

“Catch on” là gì? “Catch on” nghĩa là trở nên nổi tiếng, trở thành mốt, được ưa chuộng hoặc được chấp nhận rộng rãi. catch on là cụm động từ

DMCA.com Protection Status