Từ “QUA” mà Đặng Lê Nguyên Vũ xưng hô khi tái xuất có gốc từ đâu?

Qua không phải là đại từ nhân xưng của người Kinh – Việt. Từ Nghệ An trở ra, nói qua không ai hiểu cả. Nó chủ yếu xuất hiện ở Nam bộ.

Theo Lê Ngọc Trụ, qua là âm Việt hóa từ “wá” của tiếng Triều Châu, ứng với âm Hán Việt là ngã, tức tôi, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất.

Triều Châu là một địa cấp thị của tỉnh Quảng Đông, giáp với Phúc Kiến, nói tiếng Mân như Phúc Kiến chứ không nói tiếng Quảng Đông.

Cuộc Nam tiến của người Việt chỉ có vai trò của người Hoa cận đại từ Gia Định trở vào. Từ Phú Yên trở ra thì Việt hóa xong từ trước khi người Hoa chạy trốn nhà Thanh. Nên việc xưng qua chỉ xuất hiện ở miền trung do ảnh hưởng từ nam bộ, chứ không trực tiếp từ người Hoa ở Triều Châu. Nhưng là trong quá khứ, không phải hiện nay, vì việc xưng qua ở nam bộ từ hồi mình vào đến giờ là chưa từng gặp.

Nên anh Vũ xưng “qua” có thể vì anh tự nhận mình gốc Triều Châu chăng?

Hay là anh sau 5 năm thiền định đã nhận ra mình có nguồn gốc Phúc Kiến?

Nếu không, anh chỉ dùng một khái niệm mới như trang phục mới của anh để tỏ ra mình ngộ đạo, nhưng lại vay mượn từ rất cũ.

Một khả năng nữa, qua là cách anh hợp âm từ quả, cô, là cách tự xưng khiêm cung của vua chúa với người khác.

Khi vua chúa thiết triều, quần thần quỳ lạy tung hô vạn tuế, và vua nói “bình thân” để quần thần khỏi lạy nữa.

Hôm qua quần thần của anh Vũ cúi mình chào khi anh thiết triều, nghe báo viết anh ra hiệu cho quần thần khỏi cúi mình chào nữa, không thấy tường thuật anh nói “bình thân” nhỉ!

Bài diễn văn của Đặng Lê Nguyên Vũ:

“5 năm mới gặp lại những người anh em, Qua có vài lời muốn nói về công việc của tập đoàn.

Tầm nhìn của Trung Nguyên vẫn như xưa, phải là một tập đoàn số 1, thống ngự toàn diện trên toàn cầu. Muốn thống ngự toàn diện trên toàn cầu được thì nó phải có sách lược, có khác biệt, đặc biệt và đi tới mục tiêu cao nhất là khác biệt so với tất cả các tập đoàn khác trên thế giới. Muốn thế, nó phải bám sát hệ sinh thái cà phê vật chất và cả hệ sinh thái cà phê tinh thần, thì mới đưa ra được cái khác biệt của mình.

Đến ngày hôm nay, Trung Nguyên đã làm được những bước đầu, đó là có hệ thống sản phẩm khác biệt để bắt đầu cho dịch vụ khác biệt, mô hình kinh doanh khác biệt. Có như thế, Trung Nguyên mới đi xa được.

Những người anh em ở đây sẽ chia sẻ thêm với những người anh em trong nước, quốc tế. Như Qua dạy, để có thể làm được điều đặc biệt này, tuân theo được mục tiêu, sách lược đặc biệt và duy nhất này, tôi muốn nói với anh em nghiên cứu ở nhà máy, bộ phận tiếp thị, tất cả các người anh em lãnh đạo các công ty thuộc tập đoàn phải luôn luôn nhận thức thông điệp hôm nay Qua nói, và phải quán triệt trên từng việc, làm đến mức độ khác biệt, đặc biệt, duy nhất so với mọi tập đoàn khác trên thế gian này.

Như vậy, các anh chị em phải làm cuộc cách mạng chính mình, cách mạng gần như toàn diện, đổi thay gần như mọi thứ chúng ta định vị, hoàn toàn không còn gì như anh chị em đang nghĩ, đang làm nữa. Còn với các nhà anh em đang ở nước ngoài, các nhà phân phối, cũng giống như những người anh em gắn bó với công ty này để hiểu ý nghĩa này.

Các bộ phận đào tạo, truyền thông có thể có những buổi chia sẻ để mọi người có thể hiểu sâu hơn những sách lược Qua dạy cho anh chị em, để có thể thấu suốt những điều này thì mới có được những nội lực mới, như vậy, không còn là buôn bán cả phê bình thường nữa mà mang lại cái giá trị khác biệt. Ngoài những sản phẩm tuyệt hảo, tuyệt phẩm ra thì nó còn mang lại lễ – từ mặt xã hội, lễ – từ mặt tinh thần, toàn diện.

Cái này những anh chị trong ban truyền thông đào tạo có thể hiểu, còn những người không hiểu những gì Qua dạy thì phải tận lực, nếu không sẽ trở thành những con người buôn bán, từ đó không thể buôn bán vượt trên những tập đàn khác và nó không thể đi xa được.

Những mô hình kinh doanh mới các người anh em đang thực hiện như cà phê năng lượng, cà phê đổi đời vẫn chưa đủ, các người anh em cần phải cho những người anh em ở gần xa mình hiểu được cái ý nghĩ lớn hơn để không còn chỉ là việc buôn bán bình thường nữa. Chỉ có như vậy, sự đồng thuận trên một tầm nhìn, cách nghĩ, cách làm giống nhau mới tạo ra được những cái lớn lao được.

Những người ở xa tụ về đây sẽ có thể hiểu hơn, chia sẻ niềm vui với nhau, và có việc khác hơn là chia sẻ, như Qua nhiều năm nay, để hiểu hơn đời sống nội tại, có thể kiến tạo sự hoàn hảo cho chính mình và cho từng gia đình của mình, có thể cho cả quốc gia và thế giới này, có thể bằng mọi giải pháp, mọi thứ.

Sau 5 năm, gặp lại anh chị em, Qua chỉ muốn mọi người cùng hô và nhớ khẩu hiệu: “Đi cùng nhau, không gì là không thể! Nhé!”

Tác giả: Phạm An Biên

DMCA.com Protection Status