20 lời Phật dạy về cuộc sống vô thường

lời phật dạy về cuộc sống vô thường

Vô thường – một khái niệm đã từng được Đức Phật truyền đạt, chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc về tính khả biến và không chắc chắn của mọi thứ trên thế gian này – Trong một thế giới đầy biến động và không ngừng thay đổi. Những lời dạy của Đức Phật về … Đọc tiếp

30 lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên

lời Đức Phật dạy về cuộc sống

Những lời dạy của Đức Phật là nguồn cảm hứng vô giá giúp chúng ta hướng tâm vào cuộc sống an nhiên và ý nghĩa. Chúng giúp chúng ta hiểu rằng hạnh phúc không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn là kết quả của tâm hồn trong sạch, lòng biết ơn và sự thấu … Đọc tiếp

Chú Đại Bi Tiếng Việt & Tiếng Phạn 84 Câu

chu-dai-bi-tieng-viet

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, … Đọc tiếp

DMCA.com Protection Status